Är Öresundsbron på väg att tappa sitt syfte?

Danmarks regering har uttalat sig om att stärka skyddet mot den svenska gränsen. Vad skulle det innebära för regionen om gränsen mellan sundet förstärks?

Det är exakt 19 år sedan Öresundsbron invigdes med syfte att länka samman och förstärka samarbetet mellan länderna.

Idag finns det flera projekt som sammanlänkar länderna. Vi har en gemensam arbetsmarknad som bidrar till minskad arbetslöshet i båda regionerna. Vi har forskningsanläggningen ESS och MAX IV inom materialforskning, gemensam livsmedelsutveckling, turistsatsning samt stora investeringsmöjligheter inom bygg och anläggningsbranschen. Något som vi absolut har gemensamt och som binder oss samman i grundnivå är vår infrastruktur.

Öppnandet av Öresundsbron innebar många nya möjligheter för de boende i Öresundsregionen. Arbetspendlingen växte snabbt och under 2008 var pendlingen som störst då knappt 20 000 personer boende i Skåne eller på Själland hade en inkomst på motsatt sida sundet.

diagram pendlare över Öresund

Efter 2008 minskade pendlingen något, troligtvis med störst anledning av finanskrisen som drabbade Danmark mer märkbart än Sverige och flera svenskar förlorade sina jobb i Danmark. Under 2016 har man beräknat att antalet pendlare uppgick till 13 800 personer, med 93 procent av pendlarna från Skåne till Själland*. Det är en minskning med dryga 9 procent jämfört med 2015.

En undersökning av flyttströmmarna mellan länderna visar att antalet personer som flyttade från Sverige till Danmark var som högst under 2013 och sjönk till och med 2015, när flyttströmmarna började öka igen.

flytt från Sverige till Danmark

I diagrammet nedan redovisas att det positiva flyttnettot till Danmark i huvudsak består av svenskar som mest sannolikt väljer att flytta till sin arbetsort.

statistik flyttnetto

Huvudparten av de som pendlar är som tidigare nämnt från Skåne till Själland, med förklaring att många svenskar arbetar i Danmark. Det är också den grupp som inte väljer att flytta till Danmark. Personer bosatta i Skåne och som flyttat till Själland avser endast 11 % av de sammanlagda migrationerna. Om svenska pendlare är de som nyttjar bron mest, finns det intresse från den danska sidan att ha en fri gräns?

Gränskontrollerna som infördes i januari 2016 mellan Sverige och Danmark drabbade pendlingen negativt, främst tågtrafiken. Transportsträckan blev längre och antalet avgångar i rusningstid halverades.

Enligt den danska järnvägsföretaget DSB, övergav cirka 12 procent av pendlarna, totalt ca 2,2 miljoner tågresenärer Öresundstågen under perioden med id- och gränskontroller. Förmodligen kommer samma effekt uppstå om man väljer att införa förstärkning av gränskontroller igen. Detta skulle inte enbart innebära ekonomiska förluster för järnvägsföretagen i regionen, utan även riskera att svenskar lämnar den danska arbetsmarknaden som vidare innebär skatteförluster för den danska staten. Effekten av en dansk gränskontroll skulle påverka många samarbeten som idag stärker regionen. Varvid dessa förhållanden påverkas negativt uppkommer frågeställningen: Är Öresundsbron på väg att tappa sitt syfte?

*Baserad på upplysningar om försäljning av pendlarkort till Öresundståget (JoJo Period Öresund) och uppgifter om antalet pendlare på Öresundsbrons vägdel. Källa: Öresundsinstitutet.

Här hittar du alla våra kostnadsfria marknadsanalyser.
Läs mer om värdering och analys.
Gå direkt till offertförfrågan.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

För mer information kontakta:
Fitore Regjepaj Head of Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Head of Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]
Joel Jonsson Associate, Valuation & Analysis
Joel Jonsson

Associate, Valuation & Analysis

Mob: + 46 (0) 708 87 82 38

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad