Kriminalvårdsfastigheter – ett segment i förändring?

Det fortsatt låga ränteläget och jakten på alternativplaceringar samt stabila kassaflöden har genererat ett mycket starkt intresse för framförallt samhällsfastigheter och dess olika subsegment. Ett antal analyserade stora transaktioner inom segmentet under 2019 visar också indikationer på fortsatt pressade direktavkastningskrav, framförallt för subsegmenten äldreboenden och vårdfastigheter. De pressade direktavkastningskraven har dock lett till att fler aktörer också söker efter nya marknader och subsegment att investera i. Är det kriminalvårdsfastigheter som kommer klättra på intressestegen de kommande åren?

Beläggningsgraderna fortsätter att öka inom Kriminalvårdens häkten och anstalter. Efter att ha haft snittbeläggnings-grader om cirka 79,2 och 84,6 procent år 2014 har nu dessa stigit upp till nivåer om 90,2 respektive 94,8 procent för häkten och anstalter 2018. En av orsakerna till ökningen är att flertalet häkten och anstalter lagts ned under perioden, flera med anledning av att Kriminalvården förutsett att beläggningen på institutionerna skulle minska framgent. Kombinationen av att antalet häktningar istället bedöms bli såväl fler som längre framöver tillsammans med att straffsatserna i landet ökar leder till att fler personer avtjänar sina straff på anstalter idag jämfört med tidigare år.

Statistik diagram

Om beläggningen fortsätter att öka i samma takt som de senaste fem åren resulterar detta i prognostiserade beläggningsgrader om 95,3 respektive 99,2 procent för häkten och anstalter år 2020. Även om Kriminalvården planerar för flera nybyggnationer, huvudsakligen i samarbete med storägaren Specialfastigheter, bedöms framtida ytor inte räcka till. Ut- och nybyggnationer till trots så kvarstår problematiken kring att kriminalvårdslokaler, framförallt i de befintliga och äldre fastigheterna i beståndet, utstår ett långt högre slitage än många andra typer av samhällsfastigheter. Detta tillsammans med ett eftersatt underhåll leder till mångtaligt nedstängda platser vilket sänker det faktiska nettot för tillkommande häktes- och anstaltsplatser. Sett till den stora prognostiserade bristen torde allt fler aktörer intressera sig för segmentet, dock sker väldigt få transaktioner rörande just kriminalvårdsfastigheter. Ett skäl är att en stor part av kriminalvårdens fastigheter idag ägs av Specialfastigheter (31 %), en statligt ägd aktör med ett långsiktigt ägarperspektiv och således även ett visst egenintresse att behålla fastigheterna. Även flera av de resterande större ägarna inom segmentet är också bedömt långsiktiga ägare. Men vad händer på längre sikt när platsbristen ökar och Kriminalvården ses som en nästan ”inlåst” hyresgäst på sina hyreskontrakt?

Diagram statistik

Troligtvis lär aktörer inriktade på samhällsfastigheter i stort öka nybyggnadsprojekt och på sikt öka innehavet av kriminalvårdsfastigheter. Det bedöms också som mycket troligt att de mindre ägarna, framförallt de som ovan klassas som (40 %), kommer att bli uppvaktade av de mer samhällsfastighets-koncentrerade aktörerna. I förlängningen bedöms detta också leda till fler och större transaktioner inom segmentet under kommande år, kanske till den grad att storägaren Specialfastigheter avyttrar vissa objekt för att injicera kapital i projektverksamheten? Oavsett bedöms diskussionen om kriminalvårdsfastigheter öka framgent i takt med att beläggningen ökar till ohållbara nivåer.

Läs våra kostnadsfria marknadsanalyser.
Behöver du värdera din fastighet? Läs mer om Värdering & Analys.
Skicka en offertförfrågan.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

För mer information kontakta:
Fitore Regjepaj Head of Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Head of Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad