Covid-19:s påverkan på kontorsmarknaden i Skåne

Covid-19 har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Även fastighetsmarknaden och kontorssegmentet har påverkats, men förväntningarna är betydligt mer positiva i dagsläget än vad de var i början av Q2 2020. Croisette har kartlagt den faktiska vakansnivån för kontor i Helsingborg, Lund och Malmö. Sammanställningen genomfördes i augusti 2020 och sifforna har jämförts med motsvarande sammanställning i december 2019.

I Lund har de centrala kontorslägena endast haft en marginell ökning av vakansen och området kring centralstationen har till och med minskat sin vakansgrad. Överlag har vakansnivån för A-läge dock ökat från 6,3% till 8,1%. Starkt bidragande till detta är Ideon, där vakansnivån ökat från 7,5% i slutet av 2019 till 10,3% i augusti 2020. Relativt likvärdiga siffror återspeglas inom kontorssegmentet med B-läge där vakansnivån stigit från 6,2% till 7,6% under motsvarande period.

Även i Malmö har vakansnivån för kontor generellt ökat. Detta kan till viss del förklaras av Covid-19, men det kan också förklaras av en stor volym nyproducerade kontor som färdigställts under 2018-2019. Utbudet av moderna lokaler skapar flyttkejdor från äldre lokaler, det är alltså inte i de moderna kontorslokalerna den ökade vakansgraden uppstått. Denna omflyttning har resulterat i att vakansnivån för kontor i AA-läge i Malmö har ökat från 7,1% till 8,4% sedan december 2019. För kontor i A-läge, där framförallt Västra Hamnen haft höga vakansnivåer, visar sifforna en förbättring. Den totala vakansnivån i A-lägen har endast haft en marginell ökning från 11,1% till 11,4%. Vakansgraden för kontor i B-läge i Malmö visar en ökning från 8,3% till 10,9% från december 2019 till augusti 2020.

Kontor i centrala Helsingborg går emot trenden och har en högre uthyrningsgrad än innan pandemin. Vakansnivån i A-läge har minskat med knappt en procentenhet från 5,4% har i december 2019 till 4,5% i augusti 2020. I de mer perifera områdena har vakansnivån istället ökat något. Samtidigt som Berga fått ett antal nyuthyrningar har PEAB aviserat att de kommer att lämna sitt kontor på Väla, vilket medför att marknadsförda lokaler i området stigit till 17%. Överlag är dock vakansnivån relativt jämförbar med 2019 för kontorslokaler i ett bedömt B-läge i Helsingborg, med en ökning från 8,0% till 8,4% under motsvarande period.

Det är svårt att sia om vilka långvariga effekter pandemin medför på kontorsmarknaden. En observation är dock att företag i större utsträckning undviker att ta större ytor på långa hyreskontrakt och istället efterfrågar mindre och flexibla lösningar. Detta kan kopplas till kontorshotellen och coworking-koncepten som bedöms ha möjlighet till ett litet uppsving den närmsta perioden.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Covid-19 medfört en viss effekt på kontorsmarknaden även om andra segment sannolikt drabbats hårdare. Det går också att konstatera att det är de centrala stadsdelarna som klarat sig bäst under 2020. Det skall dock påpekas att det bör finnas en viss eftersläpning i vakanserna för kontorssegmentet. Pandemin har hunnit påverka företag från att expandera men effekten att flytta från större ytor till mindre har troligtvis inte hunnit få genomslag på marknaden ännu. Det är därför inte omöjligt att en ännu större effekt av Covid-19 kan urskiljas inom kontorssegmentet framöver, samtidigt börjar den extrema rädslan för pandemin att avta och folk arbetar allt mindre hemifrån vilket medför att företagen kan börja planera för en framtid som återgår till det normala.

Alla våra tidigare marknadsanalyser hittar du här.
Läs mer om fastighetsvärdering & analys.
Prenumerera på våra analyser här.

För mer information kontakta:
Joel Jonsson Associate, Valuation & Analysis
Joel Jonsson

Associate, Valuation & Analysis

Mob: + 46 (0) 708 87 82 38

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad