Analys 6 | Stockholmsindustri - Vart skall företagen ta vägen?

Stockholms län har under det senaste decenniet ökat sin befolkning med lika många invånare som bor i hela Malmö kommun. För att kunna tillgodose det ständigt ökande behovet av bostäder har många av stadens verksamhetsområden konverterats till bostadsområden. Trots inbromsningen på bostadsmarknaden ser vi inga tecken på att denna trend skulle vända. Efterfrågan på enklare industrilokaler har dock inte minskat, varför vi nu ser rekordlåga vakansnivåer och en starkt uppåtgående trend på hyresmarknaden.

Bostadsbyggandet i Stockholm må ha nått sin topp för ett antal månader sedan, men är fortsatt mycket högt med historiska mått mätt. Bostäder har under de senaste åren haft en tydligt högre värdetillväxt än fastighetssektorn i stort. Detta i kombination med kommunernas vilja att stävja bostadsbristen har inneburit att ett stort antal verksamhetsområden konverterats till bostadsområden. Denna trend verkar fortsatt hålla i sig när sett till vilka stora bostadssatsningar som planeras framöver, där Slakthusområdet och Värtahamnen är typexempel på just detta fenomen.

Croisette studerar löpande utvecklingen av den befintliga industristocken i Stockholms län och vår bedömning är att upp till en miljon kvadratmeter industriyta riskerar att försvinna under de kommande tjugo åren. Detta motsvarar ungefär tio procent av den totala industristocken och kan komma att skapa verkliga problem för servicenäringen i framtiden.

Det bör nämnas i sammanhanget att det både planeras för- och de facto byggs stora mängder nya industrilokaler i Stockholmsområdet för närvarande. Den industri som tillkommer är dock av ett annat slag än de industrilokaler som fått bana väg för bostadsprojekt. De stadsnära verksamhetsområdena innehåller hantverkare, servicetekniker, plocklager och dylikt medan den tillkommande industrin snarare utgörs av storskaliga lager och logistiklösningar. Detta efterfrågas självklart också, men det kan inte rakt av ersätta de områden som försvunnit.

Företag som finns i dessa verksamhetsområden arbetar inte sällan med service av olika slag, men trots att kraven på servicenivå ständigt ökar tvingas många av dessa företag att flytta längre bortfrån staden. Ett budföretag som vill erbjuda leverans på en timme inom tull får svårt att klara detta om de tvingas utgå från ett perifert industriområde med en halvtimmes resväg in till city.

De stora vinnarna under den rådande situationen är de fastighetsägare som finns inom industrisegmentet och fått se hyrorna öka och vakansnivåerna falla. Dessa aktörer har även kunnat skörda frukterna av utvecklingen genom försäljningar till bostadsutvecklare. De stora förlorarna är övriga samhället som mer eller mindre är beroende av alla dessa företag i servicebranschen.

Problemformuleringen är relativt enkel men lösningen är inte helt självklar. Bör nya verksamhetsområden närmare stadskärnan planeras? Inte nödvändigtvis. Lösningen skulle kunna vara en uppluckring i detaljplanprocessen där man tillåter vissa typer av service som idag klassas som industri att finnas i samverkan med bostäder. Om serviceföretagen tillåts finnas där kunderna finns skulle transporterna minska, möjligheten att uteslutande använda elfordon uppstå och servicenivån gentemot kund kunna höjas.

Mer eller mindre samtliga företag i servicesektorn skulle tjäna på att finnas där koncentrationen av slutkunder är som högst. Många av dessa verksamheter klassas dock som industri i dagsläget och därmed krävs aktiv planering från stadens sida. Om företagen skall kunna möta de krav som ställs på service från konsumenter krävs att de också tillåts verka nära sina kunder.

Här hittar du alla våra marknadsanalyser!

För mer information kontakta:
Fitore Regjepaj Head of Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Head of Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad