Bostadsrättspriserna i Stockholm har fallit med 20 % sedan 2016

Okej, riktigt så illa är det inte, men räknat i reala priser omvandlat till euro är det precis så utveckling sett ut. Debatten kring de svenska bostadspriserna fokuserar för mycket på utvecklingen i nominella kronor och en jämförelse med prisutvecklingen i våra grannländers huvudstadsregioner påvisar en bister trend.

De svenska bostadsrättspriserna är ett hett ämne i dagens nyhetsflöde. Den allmänna uppfattningen är att priserna i landet, och framförallt Stockholm, nådde toppen under sommaren 2017 för att sedan dala under hösten samma år. Sedan 2018 har prisutveckling stabiliserat sig och stagnerat på en relativt konstant nivå. Detta är i och för sig sant, i avseende om nominella svenska kronor. Det finns däremot fler sätt att analysera prisutvecklingen i Sverige, till exempel genom att ta hänsyn till inflation samt svenska kronans kursutveckling gentemot andra valutor, t.ex. euron.

Graf

Anmärkningsvärt är att reala lägenhetspriserna i Stockholms län sjönk med i genomsnitt 20 procent mellan januari 2016 och mars 2019 omräknat till euro, men enbart 2 procent i form av nominella kronor. För att ge perspektiv åt siffrorna är det spännande att jämföra prisutvecklingen i Stockholmregionen med liknande regioner i Norden. I grafen nedan visas jämförelse mellan Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Köpenhamns reella lägenhetsprisutveckling* i euro sedan januari 2016.

Graf

Den mest spektakulära trenden i jämförelsen är förmodligen hur prisskillnaden mellan Stockholm och Köpenhamn utvecklat sig under perioden. I början av 2016 kostade en bostadsrätt i Stockholms län cirka 58 procent mer än motsvarande ägarlägenhet i Köpenhamnsregionen. I mars 2019 var motsvarande differens endast 10 procent. Värt att nämna är att det finns en viss eftersläpning i lägenhetsprisstatistiken och därav är senaste officiella jämförbara datan mellan regionerna från mars 2019. Vid sista mättillfället var euron värd 10,53 kronor medan den idag (2019-05-13) står i 10,84 kronor vilket i sin tur indikerar att de svenska prisnivåerna fortsätter sjunka relativt till de danska och finska. Det kommer bli mycket intressant att följa utvecklingen under sommaren och hösten. Håller trenden i sig kommer ägarlägenheter i Köpenhamn rent av vara dyrare än bostadsrätter i Stockholm innan året är slut.

Tabell

Frågan är huruvida prisutvecklingen i euro påverkar efterfrågan på svenska lägenheter i någon större utsträckning. Givetvis är det prisutvecklingen i svenska kronor som är mest relevant för majoriteten av våra bostadsägare och potentiella köpare då våra inkomster, räntor och lån i regel utgår från den inhemska valutan. För internationella privatpersoner som avser flytta till Norden bör däremot lägenheter i Stockholm och även Göteborg vara betydligt mer attraktiva idag än under föregående år. Framförallt om de jämför marknaden i de svenska städerna med Köpenhamn och Helsingfors samt får inkomst i annan valuta än svenska kronor.

Dagens debatter om bostadsprisutvecklingen i Sverige fokuserar ofta på risken för ett nominellt bostadsprisfall mätt i svenska kronor. Ur ett makroperspektiv bör den risken nu vara betydligt lägre än tidigare då tillgångsvärdesförlusten istället realiserats av den kraftiga kronförsvagningen vi sett under de senaste åren.

* Bostadsrätter i Sverige, ägarlägenheter i Danmark och aktiebostäder i Finland. Uppräknat med inflation i respektive land till dagens penningvärde i euro.

Här hittar du alla våra kostnadsfria marknadsanalyser.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

Ska du värdera din fastighet?
Gå direkt till offertförfrågan.

För mer information kontakta:
Andreas Joelsson Svenn Head of Valuation & Analysis, Gothenburg
Andreas Joelsson Svenn

Head of Valuation & Analysis, Gothenburg

Mob: +46 (0) 731 50 22 66

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad