Dragkampen mellan kontor och bostäder på fastighetsmarknaden i Stockholm

Det har skett unika händelser i Stockholm under det senaste året som skapar en osäkerhet på fastighetsmarknaden. Bostadsbristen är fortfarande ett faktum, men behov är inte alltid detsamma som ekonomisk efterfråga vilket leder till att fel typer av bostäder byggs. En priskvot mellan bostäder och kontor visar att för första gången sedan 2007 är det mer lönsamt för utvecklare att bygga kontor än bostäder.

Sveriges ekonomi har sedan finanskrisen 2008 haft stark positiv acceleration, detsamma gäller för bostads- och kontorssegmenten. Det råder bostadsbrist i stora delar av Stockholm, där det finns begränsad yta att bygga på. Bostadspriserna har samtidigt stigit snabbt. Detta medför att byggnadsentreprenörer har valt att bygga bostadsfastigheter för att tillgodose invånarnas behov och samtidigt få högt betalt per kvadratmeter. Kontorsmarknaden har också haft en uppgång och enligt flera globala analyser har Stockholm haft en rekordhög ökning på kontorshyror på primelägen under 2017.

Examensarbetet ”Dragkampen mellan kontor och bostäder i Stockholm” är en kvantitativ och kvalitativ studie som tar hänsyn till olika aspekter angående bostadsmarknaden och kontorsmarknaden i Stockholm. Studien handlar om huruvida bostadsmarknaden har påverkat kontorsökningen i Stockholm. Den belyser ifall bostadsmarknaden konkurrerar med kontorsmarknaden om produktionsresurserna. Studien visar att de rekordhöga kontorshyrorna i Stockholm är korrelerade med bostadsmarknadens framgång. Med andra ord har bostadsbristen skapat en utbudsbrist på kontorssidan. Utbudet av kontor har inte ökat i samma takt som sysselsättningen och möter inte marknadens behov av mer effektiva kontor. Utbudet på kontorssidan har i hög grad rivits eller omvandlats till bostäder. Det resulterar i en obalans mellan marknaderna där det blir en överproduktion av bostäder och en utbudsbrist av kontor. När den ökande befolkningen i Stockholm inte motsvarar efterfrågan som den tidigare gjort stannar utvecklingen av bostäder tvärt. Tidigare har en befolkningsökning medfört en större efterfrågan på bostäder vilket fortfarande stämmer men utbudet möter inte efterfrågan. Det större antalet nyanlända i Sverige sätter press på bostadsmarknadens funktion för ekonomiskt svagare hushåll. Ett behov för tak över huvudet är inte lika med en efterfråga för nyproducerade bostäder med hög standard och toppriser.

En priskvot som jämför fastighetsvärde per kvadratmeter mellan bostäder och kontor visar att under 2018, första gången sedan 2007, kommer det vara mer lönsamt för utvecklare att bygga kontor än bostäder. Beräkningen av värdet på bostadsfastigheter framställs genom statistik vid försäljning av privatbostäder. Värdet på kontorsfastigheter beräknas genom fastighetsbestånd och orealiserade värdeförändringar som noteras i diverse årsredovisningar.

Det är en intressant graf att analysera då det i grund och botten handlar om vilken typ av fastighet som är mest lönsam. Teoretiskt sett skulle en priskvot visa vilken fastighetstyp som kommer att utvecklas under en viss period. Den här kvoten visar att det är kontor som kommer att utvecklas framgent. Man ska dock inte falla i samma fälla igen där det sker en överproduktion av en typ av fastighet och en brist på andra typer. Ett ständigt ”over- och undershooting” leder till osäkerhet och volatilitet. Det som föredras och anses vara mest långsiktigt lönsamt är en jämn utveckling av alla fastighetstyper. Det syns en tendens av en topp och en dal i grafen som speglar ”over- och undershooting” i branschen vilket leder till frågan; när kommer nästa topp och dal?

statistik priskvot mellan bostäder och kontor

Här hittar du alla våra marknadsanalyser.

För mer information kontakta:

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad