Förändrad spelplan för handeln efter pandemin

Pandemin har fram tills nu på olika sätt verkat som en katalysator för förändringar på handelsmarknaden. De handelssegment som redan innan pandemin kämpade för sin överlevnad har drabbats hårt, medan andra handelssegment sett en positiv utveckling. Detta är en kort övergripande sammanfattning av pandemins påverkan på handeln. Med vaccineringens start i slutet av 2020, verkar vi nu se ljuset i tunneln i vårt pandemidrabbade samhälle. En fråga vi ställer oss är vilka bestående effekter pandemin kommer att ha på handelsmarknaden?

Många hoppades på att man skulle kunna återvända till sina arbetsplatser efter sommarledigheterna, men Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fortsatt jobb hemifrån kvarstod. Efter att smittspridningen sjönk under sommaren, noterades därefter en kraftig ökning av antalet insjukna. Detta uppmärksammades som en andra våg under fjärde kvartalet 2020, såväl nationellt som internationellt. Regeringen och regionala myndigheter införde mot slutet av året ytterligare skärpta restriktioner och rekommendationer.

En andra våg har för många inneburit begränsad fysisk kontakt och arbete hemifrån. Detta har lett till färre besöksflöden i  centrumkärnorna och fysiska butiker. Spontana köp uteblir, möten och evenemang ställs in eller skjuts upp. Många har under denna period blivit arbetslösa, ett flertal har permitteras och en stigande ekonomisk oro har lett till att planerad konsumtion skjutits upp. En naturlig effekt av detta är en generellt minskad försäljning.

Det mest drabbade segmentet inom handel bedöms fram tills nu vara sällanköpsvaruhandeln, bortsett från heminredning och byggvaror som haft en stark konsumtion. Sällanköpsvaruhandeln har utan tvekan varit ett segment som under de senaste åren kämpat med lönsamhet. Coronapandemin med dess följdeffekter har förvärrat dess situation ytterligare, genom att bland annat påtvinga restriktioner om avstånd och begränsningar kring antalet besökare i butiker.

Trots ovan, har man under en kort tid tillbaka noterat att lågprishandel ökar i såväl fysiska handelsområden som på nätet. Under pandemin har man sett en fortsatt tillväxt där effekterna av pandemin snarare förstärkt segmentet. Även e-handeln har accelererat. Rädslan för viruset samt restriktioner har gjort att många har föredragit e-handel.

I början av pandemin bedöms dock inte e-handeln ha kompenserat konsumtionstappet i fysiska butiker eftersom osäkerheten ledde till sänkt konsumtion oavsett försäljningskanal. I takt med att pandemin förverkligades bland hushållen fick e-handeln ett rejält uppsving. Pandemin och restriktionernas effekter pådrev effektiviseringen och framfarten av e-handel. Fler kedjor strukturerade om, erbjöd hemleverans och de som redan hade en e-handelsfunktionen förstärkte ledet med snabbare leverans.

Detta har  främst gynnat större affärskedjor som har möjligheten och resurser att genomför analyser av lönsamhet och omstrukturera om snabbare för att anpassa varuinköpet efter efterfrågan.

Pandemin har resulterat i förändrade handelsflöden. Konsumenterna handlar mestadels online och bostadsnära. Stadskärnor och köpcentrum har färre besök än vanligt. Detta har kunnat undersökas med hjälp av Datscha-verktyget Footfall, som registrerar förbipasserade per dygn. Nedan redovisas antal förbipasserade i några av de främsta handelsstråken i våra storstäder.

Folkströmmarna har sjunkit med kring 45 – 70 % i december 2020 jämfört med samma period 2019. I Malmö har antalet förbipasserande bland de främsta handelsstråken Hansa, Triangeln och Emporia, sjunkit med 59-65 %. I Göteborg uppgick en sänkning på ca 65 % i Nordstan, medan Backaplan och Frölunda Torg mättes upp till ca 44% respektive 55% lägre folkströmmar. I Stockholm har den största sänkningen av förbipasserade uppgått vid Drottninggatan, med ca 71 %. Vid Hötorget mättes sänkningen av  folkströmmarna till 70 % och Biblioteksgatan till 49  %. 

I takt med att befolkningen vaccineras och restriktionerna blir färre och mildare bedöms det medföra en ökning av människoströmmarna i städerna, som i sin tur genererar besök i  såväl fysiska butiker som restauranger och caféer. Handelsmarknaden  uppskattas få ett kortsiktigt uppsving vid pandemins slut, på grund av den stora längtan att ”fritt” få vara ute. Långsiktigt bedöms en trend mot e-handel fortsättningsvis vara tilltagande. I takt med att e-handeln upptar större marknadsandelar, bör företag med tillhörande fysiska butiker anpassa dess verksamhet till digitaliseringen.

Här hittar du alla våra marknadsanalyser.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

Ska du värdera din fastighet?
Gå direkt till offertförfrågan.

För mer information kontakta:
Fitore Regjepaj Head of Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Head of Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad