Kan Brunnshög vända Lunds dystra utveckling?

Mellan 2008 och 2016 har Lunds kommun förlorat över 2 600 arbetstillfällen inom kontorsintensiva branscher. Det är i absoluta antal helt överlägset det största tappet som någon av Sveriges kommuner haft. Av samtliga kommuner med över 50 000 invånare är det endast Lund och Täby som haft en negativ utveckling under perioden.

Hur kan Lunds kommun, vars befolkning har den näst högsta andelen högskoleutbildade i landet, ha utvecklats så negativt inom kontorsarbetstillfällen? Främsta orsaken är att flera stora företag har genomfört omfattande nedskärningar och varslingar eller kontorsflyttar från kommunen:

Dessa enskilda händelser påverkar givetvis statistiken mycket negativt men bör inte viftas bort som tillfälligheter. Utvecklingen är dessutom fortfarande negativ även utan de ovan redovisade varslingar. I grafen nedan visas utvecklingen av arbetstillfällen inom kontorsintensiva branscher i Lunds kommun jämfört med riket, Malmö, Helsingborg samt övriga regionstäderna i landet som har högst andel högskoleutbildad befolkning (Linköping, Umeå och Uppsala). Det bör påpekas att Lund kommer från en extremt hög nivå av arbetstillfällen inom kontorsintensiva branscher med över 200 arbetstillfällen per 1 000 invånare 2008. Trots den mycket negativa utvecklingen under det senaste decenniet har Lund fortfarande nionde flest antal arbetstillfällen inom kontorsintensiva segment av samtliga kommuner i Sverige.

Statistik Utveckling arbetstillfällen inom kontorsbranscher

Trots bortfall av arbetstillfällen har det under perioden 2008-2018 byggts cirka 150 000 kvadratmeter kontorsytor i Lund, främst vid Ideon/västra Brunnshög men även i Centrum och Råbylund. Det pågår även byggnation samt finns långt gångna planer för ännu fler nya kontorsytor i framförallt i Brunnshög men även Ideon, västra/östra centrum och Råbylund.

Utveckling har lett till att vakansgraden i Lund numera är hög, uppskattningsvis runt 10 procent av Lunds kontor står vakanta. Men det är inte de nyproducerade kontoren som påverkats mest av den negativa utvecklingen, intresset för dessa lokaler bedöms som fortsatt gott. Det är istället det äldre beståndet i område kring Ideon samt de mer perifert belägna lokalerna i tätorten som står inför den största utmaningen.

Den stora frågan är hur stor påverkan Max IV och ESS verkligen kommer ha för stimulansen av arbetstillfällen inom kontorsintensiva branscher de närmaste åren. Med en vikande cityhandel och ett näringsliv som blir mer och mer specialinriktat mot branscher inom högteknologi och utbildning förväntas Lunds näringsliv bli än mer segregerat. Ett segregerat näringsliv behöver däremot inte bestämt vara något negativt utan kan istället leda till överlägsna synergi-och klustereffekter vilket stimulerar de högteknologiska företagen än mer.

Även om forskningsanläggningarna blir mycket lyckade med hög tillväxt av företag och arbetstillfällen så går funderingarna till de centrala delarna av Lund och framförallt det äldre kontorsbeståndet samt de föråldrande lokalerna kring Ideon. De företag som kommer söka sig till Lund med anledning av ESS och MAX IV bedöms främst söka sig till de kommande kontorsprojekten belägna just i närheten av forskarlabben på Brunnshög.

Samtidigt bedöms den nuvarande trenden med att ”vanliga” centrumsökande kontorsföretag i allt högre grad väljer Malmö framför Lund, att hålla i sig. Forskaranläggningarnas attraktionskraft för dessa typer av företag förväntas bli relativt begränsad.

Det kommer oavsett bli mycket intressant att följa utvecklingen för Lunds unika kontorsmarknad och vi ser med stor förtjusning fram emot att få svar på om Brunnshög kan vända stadens dystra utveckling.

Här hittar du alla våra marknadsanalyser.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

Ska du värdera din fastighet?
Gå direkt till offertförfrågan.

 

För mer information kontakta:
Andreas Joelsson Svenn Head of Valuation & Analysis, Gothenburg
Andreas Joelsson Svenn

Head of Valuation & Analysis, Gothenburg

Mob: +46 (0) 731 50 22 66

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad