Nyproduktion i storstaden – finns köpkraften?

Under nästa år bedömer Boverket påbörjad byggnation av drygt 7 000 respektive 6 000 bostäder i Stockholm och Göteborg. Men vilka hushåll har den betalningsförmåga som krävs för de nyproducerade bostäderna?

I Stockholm och Göteborg har byggtakten växlats upp kraftigt de senaste åren. Samtidigt uppger båda kommuner att det föreligger ett långsiktigt underskott på bostäder, enligt Boverkets Bostadsmarknadsrapport. Frågan är om de bostäder som byggs kan efterfrågas av tillräckligt många hushåll? Boendekostnad för en nyproducerad tvårumslägenhet upplåten som bostadsrätt och allmännyttig- såväl som privatägd hyresrätt används för att analysera detta. Boendekostnaden har sedan ställts i förhållande till de hushåll som bedöms som troliga konsumenter av denna typbostad, i detta fall ensam- och sammanboende hushåll, både med och utan barn. Dessa hushållstypers boendeutgift varierar, enligt SCB, i huvudsak mellan 20 och 30 procent av bruttoårsinkomsten.

Statistik på boendekostnad per månad

För en nyproducerad tvårumslägenhet i Stockholm varierar månadskostnaden mellan 8 200 och 9 200 kronor, beroende på om bostaden är upplåten som privat eller allmännyttig hyresrätt alternativt som bostadsrätt. För samma typ av lägenhet i Göteborg varierar månadskostnaden mellan 7 300 och 8 300 kronor. Den största skillnaden i projektkostnader mellan de två kommunerna grundas i kostnaden för mark i samband med nybyggnation. Markkostnaden för Stockholm uppgick till drygt 16 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea år 2016 och cirka 11 000 kronor i Göteborg. Även byggnadskostnaderna var något högre i Stockholm, framförallt på grund av fler förtätningsprojekt, med högre byggkostnader som följd.

De efterfrågande hushållstyperna har generellt inte tillräcklig betalningsförmåga för dessa nyproducerade bostäder av mindre storlek. Sett till undersökta hushållstypers betalningsförmåga och motsvarande boendekostnad så är skillnaderna betydande.

Statistik Hushållens betalningsförmåga per månad

Även om inkomster generellt är på högre nivåer i Stockholm, jämförelsevis med Göteborg, är det en fortsatt stor andel av hushållen i båda städerna som ej innehar den betalningsförmåga som behövs. Sett till undersökta hushållstyper krävs generellt två inkomster, alternativt en inkomst i ett övre spann för dessa nyproducerade bostäder. Den hushållstyp med stört differens mellan betalningsförmåga och potentiell boendekostnad är, föga förvånande, ensamstående hushåll utan barn. Dessa ensamhushåll benämns som regel även som de med störst bostadsbehov bland hushållstyperna. Det bör därtill beaktas att dagens nyproduktion framförallt sker i mer perifera områden med en generellt större andel köpsvagare hushåll, frånsett köpstarka småhusområden, med ännu större differenser mellan betalningsförmåga och boendekostnad som resultat. Hur bör då bostadsutvecklare agera framgent för att kunna ta hänsyn till den sviktande betalnings-förmågan för nyproducerade bostäder?

För att säkerställa att betalningsförmågan finns för kommande projekt bör bostadsutvecklare förslagsvis producera en större andel lägenheter av större storlek, där betalningsförmågan faktiskt står att få. Svårigheten i detta förfarande är att få hushåll med betalningsförmåga att välja en större lägenhet framför ett småhus i samma läge. Att utveckla bostäder i bostadsrättsform, ofta som radhus i yttre men mer köpstarka områden är en strategi som ett flertal aktörer anammat. På längre sikt är dock detta förfarande inte ett särskilt effektivt sätt att utnyttja marken i ett snabbväxande storstadsområde. Oavsett så lär utfallet bli intressant huruvida bostadsutvecklare framgent kommer arbeta för att på nya sätt matcha nyproduktion mot den faktiska betalningsförmågan.

Här hittar du alla våra andra marknadsanalyser.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

Ska du värdera din fastighet?
Gå direkt till offertförfrågan.

För mer information kontakta:
Fitore Regjepaj Head of Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Head of Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad