Överetablering av kontor i Malmö?

Det har en under en längre period byggts rekordmycket kontor i Malmö. Under samma period har även kontorshyrorna skjutit i höjden och yielden i botten. Frågan som ständigt dyker upp är, hur mycket kontor klarar Malmömarknaden av? Ja, ganska mycket om man kikar på utveckling i kontorsintensiva branscher.

I Malmö har invigningen av de stora välbelägna kontorsprojekten avlöst varandra under de senaste åren. De flesta projekten är fullt eller nästintill fullt uthyrda till goda hyresnivåer. Även om det utgått en hel del initiala hyresrabatter som det inte pratas lika friskt om i marknaden.

De nya kontorsprojekten fylls upp och det äldre beståndet har visserligen tagit en del stryk genom en mycket måttlig hyresutveckling och en något högre vakansgrad. För äldre kontor i CBD verkar dock uthyrningsgraden inte vara ett betydande problem. Går det ihop? För att undersöka detta har Croisette sammanställt utveckling av antalet arbetstillfällen inom kontorsintensiva branscher, så som bank- och finans, företagstjänster och försäkring. Denna utveckling har sedan ställts i relation till hur många kontor som tillkommit under motsvarande period.

Mellan 2008 och 2014 färdigställdes cirka 180 000 m2 kontor, vilket motsvarar cirka 9 000 arbetsplatser. Under motsvarande period tillkom cirka 6 800 arbetsplatser inom kontorsintensiva branschnäringar. Detta är sannolikt en förklaring till varför den ökade vakansen i det äldre beståndet var märkbar under denna period.

Mellan 2015 och fram till 2021 tillförs det ytterligare 9 000 arbetsplatser genom redan färdigställda eller påbörjade projekt. Under motsvarande period har det tillkommit samt prognostiseras det att tillkomma cirka 12 000 arbetsplatser inom kontorsintensiva näringar.

Analysen visar att det sedan 2008 åtminstone har eller kommer att tillkomma ungefär lika många kontorsplatser som arbetstillfällen. De nyuppförda kontoren har byggts i Malmös bästa mikrolägen med direkt närhet till spårbunden trafik i Hyllie och kring Centralstationen. De kommande projekten, med några undantag, kommer att hamna längre från stationslägen samt CBD med tillhörande service, butiker, restauranger och kulturutbud. Detta bör på sikt generera en positiv utveckling på såväl efterfrågan som hyran på centralt belägna kontor även i den äldre kontorsstocken. En förutsättning för att detta ska ske är dock att lokalerna har genomgått någon typ av modernisering för att kunna konkurrera med de moderna kontoren.

Så svaret på frågan om det skett en överetablering av kontor i Malmö är: Nej. Och kanske är det läge att se över de äldre kontorsbeståndets status för att vara med i kampen om kontorshyresgästerna.

Analys Malmö 2008-2021

Här hittar du alla våra marknadsanalyser.

Nu kan du få våra analyser skickade direkt till dig - kostnadsfritt!
Registrera dig här!

Ska du värdera din fastighet?
Gå direkt till offertförfrågan.

För mer information kontakta:
Fitore Regjepaj Head of Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Head of Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad