Kan ni hjälpa till med fastighetsrådgivning gällande samhällsfastigheter?

Avseende samhällsfastigheter kan Croisette vara behjälpliga med såväl förvaltning som alla typer av värderingar (bankvärdering, förhandsvärderingar samt byggrättsvärderingar). Vi kan även hjälpa till med att hitta samhällsnyttiga hyresgäster. I transaktionsskeden kan vi hjälpa till med att genomföra en säljprocess, men även representera en köpare i ett så kallat köpuppdrag.

Vad är inkluderat i begreppet samhällsfastigheter?

Inom begreppet samhällsfastigheter inkluderas fastigheter inom följande fem delsegment; rättsväsende, utbildning, fritid, vård och anpassad bostad. En samhällsfastighet är en fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.

Påverkas samhällsfastigheter av svängningar i ekonomin?

Samhällsfastigheter påverkas inte i samma utsträckning av svängningar i ekonomin som andra fastighetstyper eftersom behovet inte är kopplat till konjunkturen, utan till befolkningsutvecklingen. Det innebär att fastighetstypen har låg volatilitet och den fungerar utmärkt som ett riskjusterat komplement i en mer traditionell fastighetsportfölj med t.ex. kommersiella fastigheter. Samhällsfastigheter återfinns lite överallt inom tätorter och är i högsta grad kopplad till demografin i närområdet.

Kontakta oss om du är i behov av rådgivning i diverse form, så skräddarsyr vi en lösning som passar efter era behov, krav och önskemål!

Läs mer om vår transaktionsrådgivning.
Läs mer om fastighetsvärdering och analys.
Läs mer om lokalförmedling.
Läs mer om fastighetsförvaltning.
Behöver du hyra in personal? Kontakta vår avdelning på kompetensförsörjning.

David Almqvist Co-head of Transactions
David Almqvist

Co-head of Transactions

Mob: +46 (0) 728 85 30 80

[email protected]
Olle Håkanson Nobel Co-head of Transactions
Olle Håkanson Nobel

Co-head of Transactions

Mob: +46 (0) 703 51 01 07

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad