http://www.croisette.se/forvaltning/

Förvaltning

Croisette erbjuder en helhetslösning avseende förvaltning där digitala lösningar, smartness och rådgivning står i fokus – Digital förvaltning.

Fokus ligger på att minimera onödigt arbete som en dator, ett moln eller maskin kan göra, för att istället lyfta fram tillgänglighet, kundservice och kundupplevelse. Croisette åtar oss förvaltningsuppdrag av alla dess slag, oberoende av fastighetstyper eller kundtyper, men ett krav är att du som kund är öppen för effektivisering och digitalisering. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, där vi berättar hur vi kan skapa värde för er. 

Ekonomisk förvaltning

Från hyresavisering till bokslut och årsredovisning. Vi hanterar hela flödet om så önskas. Självklart på ett så effektivt sätt som möjligt. Vill ni hantera delar själva? Självklart ska ni göra det – vi anpassar våra system och processer efter er.

ekonomisk förvaltning
teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Vi hanterar allt från fastighetsservice och trädgårdsskötsel till en komplett förvaltartjänst. Vi tänker nytt och strävar efter i varje steg vi tar, hitta en mer och mer effektiv lösning. Allt mot målet att skapa Sveriges mest digitaliserade förvaltningskunder.

Asset Management

Genom denna tjänst erbjuder vi en person som ansvarar för en kund och kunds önskemål alt. investeringskriterier. Hela fastighetsföretagandet hanteras och din asset manager, håller dig löpande uppdaterad runt vad som händer, kommer hända och vilka beslut som borde fattas framgent.

asset management
projekt- och fastighetsutveckling

Projekt- och fastighetsutveckling

Hyresgästers behov förändras. En anpassning kan vara nyckeln för att knyta upp en hyresgäst på ett längre kontrakt eller att ens få behålla den. Affärsbesluten ligger nära förknippade med dessa frågor varför vi ser betydelsen av att kunna hantera frågeställningar likt anpassningsprojekt eller övriga projekt både skyndsamt och effektivt.

Kommersiell- och bostadsförvaltning

Vi erbjuder förvaltning för samtliga fastighetstyper; kontors- och butiksfastigheter, bostadsfastigheter, samhällsfastigheter, industrifastigheter, lagerfastigheter, logistikfastigheter med mera.

kommersiell- och bostadsförvaltning
IT och system

IT & system

Vi arbetar för att effektivisera samtliga system både hos kund och internt. IT-projektledning är en naturlig del av fastighetsförvaltning, som hanteras med fokus på effektivisering.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad