T4, Hässleholm - Vankiva

Unik möjlighet att i ett tidigt skede etablera sig i Hässleholms nya handelsområde, T4!

Information

Beskrivning

Dollar Store har signerat ett kontrakt om 3000 kvm i handelsområdet. T4: T4-området ligger ca 2 km från centralstationen. Det är lätt att ta sig hit såväl kollektivt som med bil. Faktum är att cykelbanor och gångbanor från centrum går ut till området. Sedan tidigare har Volvo, Toyota & EM-Möbler valt att etablera sig här. K-fastigheter planerar att bygga upp till 500 bostäder i området, vilket idag består av ett hundratal bostäder. Längs med Alma-ån & den norra infarten (Vankivavägen) till Hässleholm växer alltså ett nytt handelsområde fram. Vankivavägen är för övrigt Hässleholms mest trafikerade in/utfart under 2016. Hässleholm kommun: Hässleholm är Skånes till ytan största kommun. Kommunen består till stor del av landsbygd med Hässleholms stad i mitten och flertalet tätorter runt om. Kommunen har bildats genom en sammanslagning av flera mindre kommuner vilket gör att det finns många viktiga tätorter för kommuninvånarna. I Hässleholms kommun bor drygt 50 000 invånare och ca 11 000 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen, vilket ställer stora krav på trafiksystemet. Hässleholms Kommun måste därför ha en hög kvalitet när det gäller kommunikationer, men annars också känd för sin fina natur och kultur. Den gamla militärstaden växer för varje år och har ett positivt inflyttningsnetto, framför allt till centrala Hässleholm. ------------------------------------------ English Dollar Store has signed a contract of 3000 sqm in the area. T4: The T4 area is approximately 2 km from the central station. It is easy to get here both collectively and by car. In fact, bicycle lanes and footpaths from the center go out to the area. Previously, Volvo, Toyota & EM-Möbler has chosen to establish itself here. K-real estate plans to build up to 500 residential properties in the area, which today consists of one hundred homes. Along the Alma River and the northern entrance (Vankivavägen) to Hässleholm, a new commercial area is emerging. Vankivavägen is also Hässleholm's busiest entry / exit during 2016. Hässleholm municipality: Hässleholm is Skåne to the largest municipality in the area. The municipality consists largely of rural areas with the city of Hässleholm in the middle and most urban areas around. The municipality has been formed by a merger of several smaller municipalities, which means that there are many important urban areas for municipal residents. In Hässleholm municipality, more than 50,000 inhabitants and approximately 11,000 people work daily commuting to and from the municipality, which places heavy demands on the traffic system. Hässleholm Municipality must therefore have a high quality of communication, but otherwise known for its fine nature and culture. The old military city is growing every year and has a positive migration net, especially to central Hässleholm.

Övrigt

Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

Yta

KVM

Användningsområde

Butik

15 000m²

Butik

Omgivning

Andra företag i närheten:

Närservice:

Karta: Google Maps

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad