Arendals Allé - Göteborg

toppmodern logistikanläggning

Information

Beskrivning

Med direktaccess till de stora motorlederna, närhet till Torslanda fordonsindustri, Göteborgs Hamn och innovativa Lindholmens Science Park är Arendal är ett av Göteborgs bästa lägen för transport av varor och gods. Den planerade nybyggnationen ligger centralt placerad i Arendal på en av de få oexploaterade ytorna som finns kvar i området. Här ska vi uppföra en modern logistikanläggning med en golvbärighet på 5 ton/ m2 och 11,7 meter fri takhöjd på totalt 14 000 m2. Arendals kulle är med andra ord en unik chans att etablera sig i Göteborgs absoluta logistikcentrum. För er som kommer in tidigt i processen har ni stora möjligheter att skräddarsy er egen produkt. Bestäm själva hur stora kontorsytor ni önskar, från 240 m2 till 2 000 m2. Och känns 14 000 m2 logistik för stort så kan även dessa ytor anpassas och delas upp i två enheter om 7 000 m2 vardera. ------------------------------ English With direct access to the major motorways, proximity to the Torslanda automotive industry, the Port of Gothenburg and the innovative Lindholmens Science Park, Arendal is one of Gothenburg's best locations for the transport of goods and goods. The planned new construction is centrally located in Arendal on one of the few unexploited areas that remain in the area. Here we will build a modern logistics facility with a floor bearing capacity of 5 tonnes / m2 and 11.7 meters free ceiling height of a total of 14,000 m2. In other words, Arendal's hill is a unique chance to establish itself in Gothenburg's absolute logistics center. For those of you who come in early in the process, you have great opportunities to tailor your own product. Decide for yourself how large office space you want, from 240 m2 to 2,000 m2. And if 14,000 m2 of logistics feels too large, these areas can also be adapted and divided into two units of 7,000 m2 each.

Övrigt

Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

Omgivning

Andra företag i närheten:

Närservice:

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad