Våra Affärsområden

Croisette består idag av sex affärsområden

Lokalförmedling

Vi förenklar matchningen mellan fastighetsägare och hyresgäster och hanterar alla typer av kommersiella lokaler.

Transaktionsrådgivning

Vi erbjuder professionell transaktionsrådgivning som omfattar både försäljningar och förvärv av enskilda fastigheter samt fastighetsportföljer.

Fastighetsvärdering & analys

Vi erbjuder oberoende fastighetsvärderingar och fastighetsrelaterade analyser som kan utgöra underlag inför bland annat investerings- och finansieringsbeslut.

Kompetensförsörjning

Vi erbjuder rådgivning, rekrytering och interimslösningar inom fastighetssektorn.

Fastighetsförvaltning

Croisette erbjuder en helhetslösning avseende förvaltning där digitala lösningar, smartness och rådgivning står i fokus – Digital förvaltning.

Försäkringsförmedling

Vi erbjuder professionell rådgivning och förmedling av försäkring, där vi alltid agerar för kunds räkning och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar.

Vår vision

Vår vision är att bli världens ledande fastighetsrådgivare genom att leverera skräddarsydda, effektiva och nytänkande lösningar.

​Vårt fokus

Med fokus på det personliga mötet, diskretion och kvalitet i vår leverans vill vi skapa nära samarbeten och långsiktiga affärsrelationer. Croisette strävar alltid efter att överträffa era förväntningar.

Varför Croisette

Våra uppdragsgivare uppskattar vår ständiga tillgänglighet och väljer oss för att vi är professionella, effektiva och ständigt arbetar proaktivt.

Nytänkande

Croisette grundades för att utmana fastighetsbranschen. Vi drivs av att tänka nytt och utmana gamla strukturer bland annat genom att erbjuda nya digitala lösningar. Med ett adaptivt arbetssätt verkar vi för ständig utveckling med våra kunders bästa i fokus

Hängivna

Vikten av välmående och dedikerade medarbetare ligger till grund för vår familjära sammanhållning och lyckade samarbeten. Med lyhördhet och flexibla arbetssätt antar vi varje enskilt uppdrag med största engagemang, där vår tillgänglighet skapar trygghet för kunden genom hela processen

Långsiktiga

Croisette eftersträvar värdeskapande och långsiktiga relationer, både internt och externt. Vi präglas av transparens och hållbar rådgivning i varje unik situation. Med miljöfrågan i fokus verkar vi för att vara en grön fastighetsrådgivare som skapar värde över tid.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad