Samarbetspartners

Croisette har idag en del samarbetspartners vi arbetar med på olika vis. Läs mer om våra samarbetspartners nedan! Vi är alltid öppna för samarbeten där båda parterna uppnår en win-win situation. Är du intresserad av något typ av samarbete? Kontakta oss gärna!

 

SF Invest logotyp

Croisette är en del av SF Invest som är fastighetsmarknadens branch-funding-bolag. SF Invest ägs gemensamt av femton av den svenska fastighetsmarknadens största aktörer. Tillsammans har SF Invest utvecklat Newst.se som är den nya marknadsplatsen för lokaler och kommersiella fastigheter. Det är en tjänst utvecklad av branschen för branschen, med kraftigt fokus på slutkunden, dvs den lokalsökande.


Centrum för Fastighetsföretagandes vision är att skapa ett nytt och mångvetenskapligt synsätt på forskning och utveckling inom fastighetsföretagande. Olika vetenskaper, erfarenheter och perspektiv får möjlighet att mötas i en utvecklande miljö. Föreningen skapar en dynamisk miljö för både forskning och näringsliv, och den omedelbara återföreningen av kunskap är en av många positiva konsekvenser av en gemensam mötesplats. Läs mer om CFFF.


Croisette levererar, exklusivt till Datschas webbaserade analysverktyg, detaljrik marknadsinformation avseende samtliga kommuner i Skåne, Stockholms Län samt Västra Götaland. Datscha är Sveriges ledande leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha finns idag på den svenska, finska och brittiska marknaden. Datscha har över 1000 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans- eller fastighetsbranschen. Användarna är till exempel fastighetsägare, konsulter, investerare, värderare, banktjänstemän, revisorer, mäklare, jurister och etableringschefer. Läs mer om Datscha.


Croisette verkar för att samtliga som arbetar inom affärsområdet Värdering & Analys skall bli auktoriserade fastighetsvärderare, organet för auktorisation av första steget i Sverige är Samhällsbyggarna. Auktorisationen av fastighetsvärderare har funnits sedan oktober 1994 då den etablerades av Samfundet för fastighetsekonomi. Idag är det Samhällsbyggarna och styrelsen för Sektionen för Fastighetsvärdering, SFF, som ansvarar för auktorisation av fastighetsvärderare. Läs mer om Samhällsbyggarna.


Croisette är medlemmar i Öresundsinstitutet. Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Vi tror att kunskap är en nyckel till ökad integration inom vår transnationella region. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet. Läs mer om Øresundsinstituttet.


Eduwork logotyp

Croisette anväder sig främst av Eduwork vid rekrytering av studenter. Eduwork skapar enskilda programsidor för universitets- och högskoleprogram i Sverige i syfte att skapa mer mötesplatser mellan studenter och företag. Studenter synliggörs för arbetsmarknaden redan under studietiden och företag kan direktkontakta studenter, publicera jobb, förslag på uppsatsämne eller aktiviteter direkt ut mot klassrummen. Läs mer om Eduwork

Sandra Amin Head of Marketing & Communications
Sandra Amin

Head of Marketing & Communications

Mob: +46 (0) 728 85 30 83

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad