http://www.croisette.se/om-oss/vardering-analys/

Värdering & Analys

Vi erbjuder fastighetsrelaterade analyser och oberoende värderingar. Rådgivningen kan utgöra beslutsunderlag inför bland annat finansiering, bokslut och transaktioner samt övriga beslutsprocesser kopplat till fastighetsmarknaden. Vi genomlyser även hela fastighetsportföljer eller enstaka fastigheter för att identifiera dolda intäktsmöjligheter eller omotiverade kostnadsposter.

OFFERTFÖRFRÅGAN

VÄRDERING

Croisette genomför oberoende värderingar av de flesta fastighetstyper, så som bostadshyreshus,  kontors-, handels-, industri- och samhällsfastigheter samt exploateringsmark och byggrätter. Våra uppdragsgivare är bland annat banker, kommuner och enskilda fastighetsägare. 

Vår goda marknadskännedom i regionen och bolagets samlade kompetens inom våra olika affärsområden möjliggör att vi kan leverera marknadsinformation i värderingar och analyser på ett kvalificerat och nyanserat vis. Detta för att underlätta uppdragsgivarens beslutsprocess.

Croisette har ett flertal av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare. Samtliga värderingar genomförs och kvalitetssäkras alltid av en eller flera auktoriserade värderare.

Värderingsprocessen

Värderingsprocessen

ANALYS

Det interna arbetet med sammanställning och uppdatering av marknadsinformation genomförs löpande. Arbetet sker genom analyser av genomförda transaktioner och trender inom berörda marknader och segment. Detta genomförs i kombination med en ständig omvärldsbevakning i form av konjunkturutveckling och penningpolitik.

Croisettes fastighetsvärderare har mångårig erfarenhet av alla typer av fastighetsvärdering, analyser och due-diligence-processer i alla delar av landet och inom alla fastighetssegment. I vårt dagliga arbete stöter vi ofta på diskrepanser i fastighetsägares ekonomiska företaganden som förhindrar denne från att utnyttja fastighetens fulla potential. Croisette erbjuder därför er som fastighetsägare en genomlysning av objektens ekonomiska status, för att belysa eventuella möjligheter till effektivisering.

Croisette utför ett flertal olika analyser av fastighetsmarknaden för kunds räkning. Analyserna skräddarsys för att resultatet ska komma till störst nytta i kundens strategiska beslutsprocesser.

OFFERTFÖRFRÅGAN


Exklusivt samarbete med Datscha

Croisette levererar, exklusivt till Datschas webbaserade analysverktyg, detaljrik marknadsinformation avseende samtliga kommuner i Skåne, Stockholms Län samt Västra Götaland. Datscha är Sveriges ledande leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha finns idag på den svenska, finska och brittiska marknaden. Datscha har över 1000 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans- eller fastighetsbranschen. Användarna är till exempel fastighetsägare, konsulter, investerare, värderare, banktjänstemän, revisorer, mäklare, jurister och etableringschefer. Läs mer om Datscha.

Andreas Joelsson Svenn Head of Valuation & Analysis, Gothenburg
Andreas Joelsson Svenn

Head of Valuation & Analysis, Gothenburg

Mob: +46 (0) 731 50 22 66

[email protected]
Fitore Regjepaj Senior Associate, Valuation & Analysis
Fitore Regjepaj

Senior Associate, Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 735 12 31 63

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad