Försäkringsförmedling

Som Sveriges största och mest kompletta fastighetsrådgivare, erbjuder vi nu även professionell rådgivning och förmedling av försäkring till våra kunder.  

Vi agerar för våra kunders räkning med anpassad försäkringsrådgivning efter önskemål och behov. Vi analyserar ert specifika försäkringsbehov och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar. Vi inhämtar och jämför offerter från olika försäkringsbolag och rekommenderar lämpligt val av försäkringsgivare.

Vi förmedlar sakskadeförsäkringar från en mängd olika försäkringsbolag. Vi är inte heller bundna att förmedla försäkringar från något eller endast ett fåtal försäkringsbolag. Det råder därför inga tvivel om att vi som arbetar med försäkringsförmedling på Croisette alltid kommer att rekommendera den försäkring som lämpar sig bäst för våra kunder.

Försäkra din fastighet

Försäkringsförmedling

Vi erbjuder professionell rådgivning och förmedling av försäkring, där vi alltid agerar för kunds räkning och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar.

Varför Croisette?

Vi vill vara det självklara valet och den kompletta rådgivaren för fastighetsägare. Det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta rätt försäkringslösningar - vi erbjuder därför tjänsten försäkringsförmedling, för att underlätta vardagen för våra kunder.

 

Hur jobbar ni?

Vi agerar för våra kunders räkning, tillgodoser deras behov och önskemål samt tillvaratar deras bästa intresse. Med anpassad rådgivning rekommenderar vi lämpliga försäkringslösningar för den specifika kunden.

Hur går det till?

Vi gör en behovsanalys och utreder kunds försäkringssituation för att utarbeta lämpliga försäkringslösningar,

Vi upprättar därefter upphandlingsunderlag och skickar offertförfrågningar till olika försäkringsbolag,  

Vi inhämtar och utvärderar/jämför offerterna från försäkringsbolagen, för att kunna rekommendera bästa lösningen.

Det är kunden som gör det slutgiltiga valet – och vi, som ombud för kund, ingår försäkringsavtal med vald försäkringsgivare.

Under försäkringsperioden står vi till tjänst med att alltid hjälpa till vid frågor, ändringar, skador mm.

Fullmakt & uppdragsavtal

För processen krävs att kund signerar en fullmakt, den ger oss behörighet att ingå försäkringsavtal för deras räkning.

För att tydliggöra uppdraget, befogenheter och ansvar skriver vi också Uppdragsavtal med våra kunder, som en trygghet för båda parter.

Vad kostar tjänsten?

”Ingenting”! Vi får ersättning i form av provision från försäkringsbolagen, vilket gör att vi inte fakturerar våra kunder någonting för den här tjänsten.

Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?

Vi förmedlar sakskadeförsäkringar från en mängd olika försäkringsbolag. Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna att förmedla försäkringar från något eller endast ett fåtal försäkringsbolag.

Har ni tillstånd?

Ja, vi har eget tillstånd från Finansinspektionen och står under deras tillsyn, vilket krävs för verksamheten.

Vårt bolag och vår verksamhet finns registrerat hos Bolagsverket.

Den obligatoriska ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedlare är tecknad hos W. R. BERKLEY INSURANCE AG, svensk filial.

Ladda ner förköpsinformation

Hör gärna av dig om du har några andra frågor!

Jenny Ulriksson

Head of Insurance Advisory

Mobil: +46 (0) 738 44 73 22

E-post: [email protected]

Kontor: Propellergatan 2, 211 15 Malmö 

Kontakta oss

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad