Fastighetstyper

Croisette arbetar med alla typer av kommersiella fastigheter. Vi hjälper till med transaktionsrådgivning rörande följande fastigheter:

Bostadsfastigheter

Fastigheter som i huvudsak är innehåller hyresrättslägenheter för bostadsändamål. Bostadsfastigheter brukar ur investerarperspektiv oftast delas in i följande underkategorier:

Kontorsfastigheter

Fastigheter som i huvudsak innehåller kontorslokaler som hyrs ut till en eller flera hyresgäster. Delas sällan in i underkategorier utan det är andra parametrar som styr ur ett investerarperspektiv som läge, byggnadsår, närhet till kommunikationer etc. Läs mer om kontorsfastigheter.

Handelsfastigheter

Fastigheter som i huvudsak innehåller butiker, restauranger, caféer, gym, biografer etc. Handelsfastigheter delas oftast in i underkategorier baserat på vilken typ handelsplats de är en del av, enligt följande:

 • Livsmedel
 • Externhandel (Big boxes)
 • Köpcentrum
 • Cityhandel (High Street)

Logistikfastigheter

Fastigheter som i huvudsak innehåller lokaler som nyttjas för logistikändamål, antingen för lagring eller omlastning och delas därför normalt sätt in enligt följande två underkategorier:

 • Stora lager
 • Terminaler

Läs mer om logistikfastigheter.

Industrifastigheter

Fastigheter som i huvudsak innehåller verksamhetsanpassade lokaler för produktion/tillverkning, verkstäder, mindre lager, yrkesbutiker etc. Brukar normalt sätt delas in i följande underkategorier:

 • Lättindustri
 • Mindre lager
 • Tung industri

Läs mer om industrifastigheter.

Samhällsfastigheter

Fastigheter som i huvudsak innehåller lokaler som nyttjas av hyresgäster som direkt eller indirekt finansieras av offentlig sektor. Graden av special-/verksamhetsanpassning av lokalerna skiljer sig mycket åt inom detta segment. Samhällsfastigheter brukar delas in i följande underkategorier:

 • Utbildning
 • Äldreomsorg
 • Vård
 • Rättsväsende
 • Offentliga kontor

Hotellfastigheter

Fastigheter som i huvudsak innehåller hotell och konferensanläggningar inklusive restauranger och andra lokaler kopplade till verksamheten.

Utvecklingsfastigheter

Fastigheter som i huvudsak utgörs av lokaler och byggnader som inom både kort och lång sikt med största sannolikhet kommer att nyttjas för ett annat ändamål i framtiden.

Markfastigheter

Fastigheter som i huvudsak är obebyggda och där det i framtiden troligtvis finns en möjlighet att bebygga fastigheterna. Hur långt gångna planer det finns för en planerad nybyggnation styr hur markfastigheter kategoriseras och brukar delas in enligt följande:

 • Råmark
 • Detaljplanlagd mark
 • Färdiga byggrätter

Övriga fastigheter

Avser fastigheter som inte tillhör någon av ovanstående kategorier.

 

David Almqvist Co-head of Transactions
David Almqvist

Co-head of Transactions

Mob: +46 (0) 728 85 30 80

[email protected]
Olle Håkanson Nobel Co-head of Transactions
Olle Håkanson Nobel

Co-head of Transactions

Mob: +46 (0) 703 51 01 07

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad