Marknadsanalys

Croisette utför ett flertal olika analyser av fastighetsmarknaden för kunds räkning. Analyserna skräddarsys för att resultatet ska komma till störst nytta i kundens strategiska beslutsprocesser.

Det interna arbetet med sammanställning och uppdatering av marknadsinformation genomförs löpande. Arbetet sker genom analyser av genomförda transaktioner och trender inom berörda marknader och segment. Detta genomförs i kombination med en ständig omvärldsbevakning i form av konjunkturutveckling och penningpolitik.

Vi utför även besparingsanalyser genom noggranna analyser genom fastigheternas intäkter och utgifter för att belysa eventuella möjligheter till effektivisering och förbättring där dessa finns.

LÄS MER OM BESPARINGSANALYS

Våra kostnadsfria marknadsanalyser

Analys 11: Kriminalvårdsfastigheter – ett segment i förändring?

Kriminalvård

Det fortsatt låga ränteläget och jakten på alternativplaceringar samt stabila kassaflöden har genere...

Analys 10 | Är Öresundsbron på väg att tappa sitt syfte?

Öresundsbron

Danmarks regering har uttalat sig om att stärka skyddet mot den svenska gränsen. Vad skulle det inne...

Analys 9 | Outnyttjade byggrätter - ett problem som måste lösas?

Byggrätter

Outnyttjade byggrätter är ett hett samtalsämne idag. Med rådande bostadsbrist och låga kapitalkostna...

Analys 8 | Bostadsrättspriserna i Stockholm har fallit med 20 %

Bostadspriser

Okej, riktigt så illa är det inte, men räknat i reala priser omvandlat till euro är det precis så ut...

Analys 7 | Politiken och fastighetsbranschen

Politiken

Efter många turer tillträdde så den nygamla regeringen, ett antal månader efter riksdagsvalet. Utspe...

Är investeringsstödet lösningen på bostadsbristen?

Bostadsbristen

Regeringens investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter har varit föremål för diskussion i bran...

Exklusivt samarbete med Datscha

Croisette levererar, exklusivt till Datschas webbaserade analysverktyg, detaljrik marknadsinformation avseende samtliga kommuner i Skåne, Stockholms Län, Västra Götaland, Hallands län och Uppsala län. Datscha är Sveriges ledande leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha finns idag på den svenska, finska och brittiska marknaden. Datscha har över 1000 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans- eller fastighetsbranschen. Användarna är till exempel fastighetsägare, konsulter, investerare, värderare, banktjänstemän, revisorer, mäklare, jurister och etableringschefer. Läs mer om Datscha.


Har du några frågor eller funderingar? Hör av dig!

Fitore Regjepaj
Head of Valuation & Analysis
Mob: +46 (0) 735 12 31 63
[email protected]

Vanliga frågor och svar om analys

Vad gör ni för typ av analyser?

Våra analyser är helt och hållet utefter vad ni som kund efterfrågar. Det kan vara analyser av både specifika kommuner och län. Det kan också vara inriktat mor specifika segment som till exempel samhällsfastigheter eller kontor. Se här för exempel på analyser vi publicerat.

Gör ni hyresbedömningar?

Vi kan hjälpa till att göra hyresbedömningar för i princip alla typer av lokaler och bostäder. Vid hyresbedömningarna har vi stort kunskapsutbyte med affärsområdet Leasing som dagligen har kontakt med såväl hyresvärdar som hyresgäster och har därmed stor kunskap kring rådande marknadshyror för alla typer av lokaler.

Vad är en besparingsanalys?

Under de många timmar vi lägger på att samla på oss marknadsinformation stöter vi då och då på fastigheter eller bestånd där det finns ekonomisk potential som ej till fullo utnyttjas. Vi kan med många lyckade samarbeten i ryggsäcken hjälpa även dig med detta.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad