Digital fastighetsförvaltning

Croisette erbjuder en helhetslösning avseende förvaltning där digitala lösningar, smartness och rådgivning står i fokus – Digital förvaltning.

Fokus ligger på att minimera onödigt arbete som en dator, ett moln eller maskin kan göra, för att istället lyfta fram tillgänglighet, kundservice och kundupplevelse. Croisette åtar oss förvaltningsuppdrag av alla dess slag, oberoende av fastighetstyper eller kundtyper, men ett krav är att du som kund är öppen för effektivisering och digitalisering. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, där vi berättar hur vi kan skapa värde för er. 

 

Kontakta oss

  • Ekonomisk förvaltning
  • Teknisk förvaltning
  • Asset Management
  • Projekt- och fastighetsutveckling
  • Kommersiell- och bostadsförvaltning
  • IT & system

Ekonomisk förvaltning

Från hyresavisering till bokslut och årsredovisning. Vi hanterar hela flödet om så önskas. Självklart på ett så effektivt sätt som möjligt. Vill ni hantera delar själva? Självklart ska ni göra det – vi anpassar våra system och processer efter er.

Asset Management

Genom denna tjänst erbjuder vi en person som ansvarar för en kund och kunds önskemål alt. investeringskriterier. Hela fastighetsföretagandet hanteras och din asset manager, håller dig löpande uppdaterad runt vad som händer, kommer hända och vilka beslut som borde fattas framgent.

IT & system

Vi arbetar för att effektivisera samtliga system både hos kund och internt. IT-projektledning är en naturlig del av fastighetsförvaltning, som hanteras med fokus på effektivisering.

Kommersiell- och bostadsförvaltning

Vi erbjuder förvaltning för samtliga fastighetstyper; kontors- och butiksfastigheter, bostadsfastigheter, samhällsfastigheter, industrifastigheter, lagerfastigheter, logistikfastigheter med mera.

Projekt- och fastighetsutveckling

Hyresgästers behov förändras. En anpassning kan vara nyckeln för att knyta upp en hyresgäst på ett längre kontrakt eller att ens få behålla den. Affärsbesluten ligger nära förknippade med dessa frågor varför vi ser betydelsen av att kunna hantera frågeställningar likt anpassningsprojekt eller övriga projekt både skyndsamt och effektivt.

Teknisk förvaltning

Vi hanterar allt från fastighetsservice och trädgårdsskötsel till en komplett förvaltartjänst. Vi tänker nytt och strävar efter i varje steg vi tar, hitta en mer och mer effektiv lösning. Allt mot målet att skapa Sveriges mest digitaliserade förvaltningskunder.

Varför Croisette?

Croisette Real Estate Partner är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande fastighetsrådgivare. Vi är affärsfokuserade och värdesätter ödmjuka och nytänkande personer som är beredda att ge allt för att ta bolaget mot visionen – att bli Sveriges ledande fastighetsrådgivare.

Vanliga frågor och svar

Kan fastighetsägare, stora som små, anlita Croisette för förvaltning?

Kan Croisette hantera förvaltning av fastigheter från olika tidsepoker?

Vad har en förvaltare för funktion?

Vid IT-projektutveckling, finns det då krav på att man ska ha ett specifikt IT-system?

Kan man utöka antalet tjänster allt eftersom?

Kan Croisette vara behjälpliga vid större åtgärder i fastigheten och i sådana fall på vilket sätt?

Hur hanterar Croisette GDPR?

peter eriksson

Hör gärna av dig om du har några andra frågor!

 

Peter Eriksson
Head of Digital Property Management & Administration
[email protected]
+46 (0) 723 88 84 04

Frågor från hyresgäster/bostadsrättsinnehavare

Får man hyra ut sin lägenhet i andrahand?

För att få hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs fastighetsägarens/bostadsrättsföreningens godkännande.

Vad klassas som en andrahandsuthyrning och vem har ansvaret för lägenheten?

En andrahandsuthyrning innebär att man upplåter sin lägenhet till ”någon annan” under en begränsad period. Som ”någon annan” räknas även närstående. Personen som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd och andrahandshyresgästen blir därmed hyresgäst.

Vad är uppsägningstiden för en hyreslägenhet?

Uppsägningstiden är 3 kalendermånader. Detta innebär att en uppsägning ska ske skriftligen senast vid månadsskiftet som infaller tre månader före önskad avflytt.
Vid dödsfall gäller dock en månads uppsägning om lägenheten sägs upp inom en månad från dödsdatumet.

Får man lov att förvara barnvagn och liknande i trapphuset?

Nej, i entréer och trapphus får inga föremål förvaras. Anledningen till detta är att det medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning.

Behövs hemförsäkring när man bor i en hyresrätt?

Ja. Fastighetsförsäkringen täcker inte din egendom vid till exempel inbrott, översvämning, brand eller liknande. Din hemförsäkring ska även täcka saker som inträffar där du blir skadeskyldig mot andra.

Hur sker betalning av hyra?

Hyran betalas i förskott månadsvis. OCR-nummer och bankgironummer finner du på din hyresavi.

Vad ska man göra om man upptäcker skadedjur i lägenheten?

Kontakta genast fastighetsägaren/bostadsrättföreningen alternativt jouren. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och på så sätt bli ett stort problem för många boende.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad