Transaktionsrådgivning

Croisette erbjuder professionell transaktionsrådgivning avseende samtliga kommersiella fastighetstyper och omfattar både försäljningar och förvärv av enskilda fastigheter samt fastighetsportföljer. Vår rådgivning riktar sig till fastighetsägare och investerare.

Säljrådgivning

Vi hjälper fastighetsägare med att driva och genomföra försäljningar av en eller flera fastigheter. Vi bistår våra kunder med aktiv rådgivning genom hela försäljningsprocessen då varje fastighetsaffär har sina unika förutsättningar. Via våra olika kontor kan vi hjälpa våra kunder oavsett var i Sverige fastigheten är belägen. Läs mer här om hur vi arbetar för att uppnå bästa möjliga resultat i varje enskild affär vi arbetar med.

Läs mer

Förvärvsrådgivning

Vi erbjuder förvärvsrådgivning till både små och stora investerare. Det innebär att vi exempelvis kan hjälpa våra kunder med allt från strategisk analys, som att exempelvis arbeta fram en ny investeringsstrategi, till att själva aktivt identifiera nya förvärvsmöjligheter enligt en redan fastställd förvärvsstrategi. I vår förvärvsrådgivning bistår vi bland annat med budhantering, due diligence och förhandling hela vägen till ett genomfört förvärv.

Läs mer

Urval av tidigare case

2018-04-30 | Croisette rådgivare Preservia till Trenum

TRANSAKTION

Preservia Hyresfastigheter AB har i en bolagsaffär avyttrat fastigheten Gävle Sätra 108:28 till Tren...

Croisette rådgivare när Suburban Properties avyttrar industriportfölj i Stockholm

TRANSAKTION

Suburban Properties Stockholm AB har via dotterbolag avyttrat fem industrifastigheter i Stockholm ti...

2018-12-20 | Nyhem Bostad och Nischer Properties

TRANSAKTION

Nyhem Bostad AB och Nischer Properties AB har avtalat om en strukturaffär där Nyhem avyttrar 80 resp...

  • Bostadsfastigheter
  • Kontorsfastigheter
  • Handelsfastigheter
  • Logistikfastigheter
  • Industrifastigheter
  • Samhällsfastigheter
  • Hotellfastigheter
  • Utvecklingsfastigheter
  • Markfastigheter

Varför Croisettes transaktionsrådgivning?

Om du äger en fastighet och funderar på att köpa fastigheter eller sälja fastigheter ska du inte tveka på att höra av dig till just Croisette Transactions – vi har ett dedikerat team som gör allt för att överträffa en fastighetsägares förväntningar.

Oavsett om en fastighetsägare eller annan aktör vill köpa en fastighet eller sälja en fastighet så erbjuder Croisette transaktionsrådgivning. I samtliga fastighetsaffärer Croisette är inblandade i så tar vi fullt ansvar från första intag av fastighet till signering av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde av fastigheten.

Croisette jobbar ständigt med att vara så effektiva och nytänkande i alla delar av fastighetsaffären så som exempelvis digitala visningar och användning av nya plattformar för att hitta unika köpare. Medarbetarna på Croisette Transactions har lång erfarenhet av rådgivning i fastighetsaffärer, såväl köprådgivning om säljrådgivning och kan bidra med värdefull vägledning.

Majoriteten av fastighetsaffärer som Croisette genomför är bolagsaffärer, där fastigheten eller portföljen som ska avyttras ligger paketerade i ett eller flera fastighetsägande bolag, där bolaget säljs. En del affärer sker även genom lagfartsaffärer, när fastigheten säljs direkt, där har Croisette Transactions erfarna medarbetare som har kompetensen och de obligatoriska licenserna för att genomföra lagfartsaffärer. Om det är fler än en fastighet som ska avyttras så sammanställer Croisette Transactions försäljningsmaterial som lyfter synergier i fastighetsportföljen för att få det högsta möjliga pris på portföljen.

I ett flertal affärer har Croisettes transaktionsrådgivare företrätt en egenanvändare i en sale and leaseback affär, det vill säga att hyresgästen och fastighetsägaren är samma företag och hyresgästen vill fortsätta hyra lokaler i fastigheten, där Croisette bland annat har hjälpt säljaren att ta fram nya hyresavtal till den nya ägaren.

När du som fastighetsägare väljer att anställa Croisette Transactions hjälper vi er först att värdera fastigheten för att gemensamt komma fram till ett målvärde för försäljningen. Vi gör försäljningsmaterial och marknadsför fastigheten till alla tänkbara köpare för att skapa bra konkurrens och högsta möjliga pris. Vi hanterar alla dialoger i budgivning eller annan förhandling med köpare eller andra parter som juridiska ombud. Croisette Transactions är även med och tar fram ett köpavtal (aktieöverlåtelseavtal i bolagsaffärer) och tar alla diskussioner med köparen så att alla parter är nöjda.  

david almqvist


Hör gärna av dig om du har några frågor!

David Almqvist
Head of Transactions, Stockholm

Mob: +46 (0) 728 85 30 80
[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad