http://www.croisette.se/vara-tjanster/transaktionsradgivning/

Transaktions­rådgivning

Croisette erbjuder professionell transaktionsrådgivning avseende samtliga kommersiella fastighetstyper och omfattar både försäljningar och förvärv av enskilda fastigheter samt fastighetsportföljer. Vår rådgivning riktar sig till privata, noterade och institutionella fastighetsinvesterare.

OFFERTFÖRFRÅGAN

FÖRSÄLJNINGSRÅDGIVNING

När vi företräder en säljare tar vi fullt ansvar för att strukturera, genomföra och driva försäljningsprocessen från inledande analys, framtagande av försäljningsmaterial och marknadsföring till budutvärdering, due diligence samt slutlig förhandling och avslut. Vi hjälper även uppdragsgivaren vid upphandling och koordinering av externa konsulter, så som jurister eller skatteexperter. En viktig del i rådgivningen handlar om hur affären ska struktureras för att skapa maximal konkurrens, vilket är en förutsättning för att uppdragsgivaren ska få ett så bra utfall som möjligt.


transactions process


FÖRVÄRVSRÅDGIVNING

Croisette erbjuder rådgivning i samband med förvärv. Förvärvsrådgivningen baseras på en uppdragsgivares investeringsstrategi och omfattar hela förvärvsprocessen från inledande analys, deal sourcing, dialog med potentiella säljare, budhantering, due diligence, förhandling till genomfört förvärv. Croisette bistår även gärna med att gemensamt med uppdragsgivaren arbeta fram en ny investeringsstrategi. Croisette har dessutom erfarenhet från diverse auktionsförfaranden som företrädare för köpande part.

Vår målsättning i varje kundrelation är att få en så djup förståelse för uppdragsgivarens verksamhet att vår rådgivning bidrar till att utveckla deras investeringsverksamhet – även ur ett strategiskt perspektiv. Vi gillar att arbeta kreativt genom att vi i varje situation försöker hitta nya infallsvinklar, vilket skapar ytterligare mervärde för våra uppdragsgivare.

transaktionsprocessentransactions process 2

David Almqvist Co-head of Transactions
David Almqvist

Co-head of Transactions

Mob: +46 (0) 728 85 30 80

[email protected]
Olle Håkanson Nobel Co-head of Transactions
Olle Håkanson Nobel

Co-head of Transactions

Mob: +46 (0) 703 51 01 07

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad